„Приключение на горската полянка”

„Приключение на горската полянка”

 

Място: куклена зала на ДКТ