„Тримата снежковци”

„Тримата снежковци”

Място: куклена зала на ДКТ