ОБЩИНА ВРАЦА ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ РЕНОВИРАНЕТО НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ХРИСТО БОТЕВ“ В ГРАД ВРАЦА

 

  • Безвъзмездна финансова помощ осигурена по ОП „Региони в растеж 2014-2020“ – 415 853 лв.
  • Над 1,1 млн. лв. е финансирането осигурено от Регионален фонд за градско развитие АД и Банка ДСК  АД.
  • Собствен ресурс на Община  Враца- 43 865 лв.

 

На 23.11.2021 г. Община Враца сключи последния от седемте договора по изпълнение на Инвестиционната програма на общината. Проектът е за финансиране на ремонта на Регионална библиотека „Христо Ботев“ град Враца. Финансовият ресурс ще се използва за подмяна на дограма, поставяне на нова топлоизолация, подмяна на отоплителна и вентилационна инсталация,  основна реконструкция на покрив, подмяна на интериорни врати, въвеждане мерки за пожарна безопасност, ремонт на ВИК и електрически инсталации, изграждане на съоръжения за лесен достъп за хора в неравностойно положение и др.

Предвидените дейности ще допринесат за подобряване на енергийната ефективност, модернизиране на интериора на сградата и повишаване комфорта на читателите в библиотеката. След ремонтните дейности се предвижда да стартират и нови занимания за малки и големи с цел да се генерират допълнителни приходи и библиотеката да продължи да разнообразява своя книжен фонд. Основните целеви групи са: жителите на община Враца, чиито културни потребности ще бъдат удовлетворени, чрез получаване на достъп до съвременни културни инициативи и библиотечен фонд, гостите на града, децата и младежите на община Враца, които ще използват съвременна библиотека, провокираща интерес и удоволствие от четенето, хора в неравностойно положение, които ще получат равен достъп до предлаганите услуги.

Инвестицията ще бъде реализирана с комбинирано финансиране на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, Регионален фонд за градско развитие АД и Банка ДСК АД, както и собствени средства на Община Враца.