„Червената шапчица”

„Червената шапчица”

Място: куклена зала на ДКТ