„Гостилничарката” от Карло Голдони

„Гостилничарката” от Карло Голдони 

Място: камерна зала на ДКТ