„Двайсет хиляди страници” от Лукас Берфус

 „Двайсет хиляди страници” от Лукас Берфус
Място: камерна зала на ДКТ