Бюджет на Община Враца за 2023 г.

        Публикувано на 18.09.2023 г.

        Бюджет на Община Враца за 2023 г. приет с Решение № 1021/13.09.2023 г. на Общински съвет - Враца

 

Покана 1 за публично обсъждане на Проектобюджета на Община Враца за 2023 г. на 08.09.2023 г.

Покана 2 за публично обсъждане на Проектобюджета на Община Враца за 2023 г. на 08.09.2023 г.

Презентация за публично обсъждане на Проектобюджета на Община Враца за 2023 г. с уточнени основни показатели по проекта на бюджет на 08.09.2023 г.

 

Покана за публично обсъждане на Проектобюджета на Община Враца за 2023 година на 29.08.2023 г.

Презентация за публичното обсъждане на проектобюджета за 2023 година на 29.08.2023 г.

 

Период 01.01 - 31.07.2023 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета   СЕС-3-ДЕС  СЕС-3-ДМП  Б-3 с код 33  СЕС-3-КСФ  СЕС-3-РА

Период 01.01 - 30.06.2023 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета   СЕС-3-ДЕС  СЕС-3-ДМП  Б-3 с код 33  СЕС-3-КСФ  СЕС-3-РА

Сборен отчет за касово изп. на бюджета, СЕС и сметките за чужди средства в хил.лв. към 30.06.2023 г.

Отчет за капиталови разходи по обекти към 30 юни 2023 г.

Период 01.01 - 31.05.2023 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета   СЕС-3-ДЕС  СЕС-3-ДМП  Б-3 с код 33  СЕС-3-КСФ  СЕС-3-РА

Период 01.01 - 30.04.2023 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета   СЕС-3-ДЕС  СЕС-3-ДМП  Б-3 с код 33  СЕС-3-КСФ  СЕС-3-РА

Период 01.01 - 31.03.2023 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета   СЕС-3-ДЕС  СЕС-3-ДМП  Б-3 с код 33  СЕС-3-КСФ  СЕС-3-РА

Период 01.01 - 28.02.2023 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета   СЕС-3-ДЕС  СЕС-3-ДМП  Б-3 с код 33  СЕС-3-КСФ  СЕС-3-РА

Период 01.01 - 31.01.2023 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета   СЕС-3-ДЕС  СЕС-3-ДМП  Б-3 с код 33  СЕС-3-КСФ  СЕС-3-РА

 

Бюджетен календар /План-график/ за бюджетната процедура на Община Враца за 2023 г.