„Гостилничарката” от Карло Голдони

„Гостилничарката” от Карло Голдони

Място: камерна зала на ДКТ