Представяне книгата на Ели Лозанова „Село на завой”

Представяне книгата на Ели Лозанова  „Село на завой”

Място: синя зала на Младежки дом