Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Преструктуриране и конверсия на винени лозя - изкореняване, засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция, изграждане на хидромелиоративно съоръжение ...

Съобщение

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Преструктуриране и конверсия на винени лозя - изкореняване, засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция, изграждане на хидромелиоративно съоръжение –система за капково напояване на винени лозя“ в поземлени имоти с идентификатори 10789.503.215, 10789.503.300, 10789.503.218, 10789.503.308, 10789.503.220, 10789.503.202, 10789.503.71, 10789.503.141, 10789.503.143, 10789.503.211, 10789.503.203, 10789.503.204, 10789.503.205, 10789.503.206, 10789.503.302, 10789.503.301, 10789.60.7, 10789.60.58, 10789.60.59, 10789.503.209, 10789.503.155, 10789.503.156, 10789.503.164, намиращи се в землището на с. Веслец, общ. Враца, обл. Враца“, с възложител: „Шато Веслец“ ООД