Изложба - „Глаголицата - създаване, символика и смисъл”

Изложба - „Глаголицата - създаване, символика и смисъл”

Място:  РБ „Христо Ботев”