Самостоятелна изложба „Кръстосвай дух с огнен меч” геометрия на новото време - Ивета Михайлова

Самостоятелна изложба  „Кръстосвай дух с огнен меч”  геометрия на новото време - Ивета Михайлова

Място: малка зала на РИМ - Враца