„Престъпление и наказание” от Ф.М. Достоевски

„Престъпление и наказание” от Ф.М. Достоевски

Място: камерна зала на ДКТ