Откриване на паметник на поп Сава Катрафилов

Откриване на паметник на поп Сава Катрафилов

Място: с. Мраморен