Интерактивна игра „Десет малко известни факти за Ботев и неговата чета”.

Интерактивна игра „Десет малко известни факти за Ботев и неговата чета”.

Място:  РИМ - Враца