Среща на кмета Калин Каменов с ръководителите на похода.

Среща на кмета Калин Каменов с ръководителите на похода.

Място: с. Баница