„Със стихове и песни по Ботевата алея - по стъпките на Ботев”

„Със стихове и песни по Ботевата алея - по стъпките на Ботев”

Място: Ботева алея