„За хората и парка” - фестивал с богата програма от сферата на изкуството и спорта

„За хората и парка” - фестивал с богата програма от сферата на изкуството и спорта

Място: парк „Дъбника”