Ограничава се движението по ул. „Цвятко Бобошевски“

 

Във връзка с изпълнение на строително-монтажни дейности на обект,  на 28.06 (вторник) в периода от 08:00 до 12:00 ч. временно ще бъде преустановено движението по ул. „Цвятко Бобошевски“.  Промяната касае участъка между пресечките с ул. „Христанчо Матов“ и ул. „Димитраки Хаджитошев“.

Уведомени са контролните органи и е създадена временна организация и безопасност на движението.