Първи етап на конкурса „Creative Danurban Competition”

 

Екипът на проект RESTART_4Danube и Община Враца обявяват конкурс „Creative Danurban Competition”. Основната цел на инициативата е да привлече млади и креативни хора, които да разработят проектни или бизнес идеи, насочени към градското развитие на градовете от Дунавския регион. Победителите ще бъдат отличени на специална церемония, която ще се проведе в края на проекта, в Кишинев – Молдова.

Конкурсът обхваща три основни теми:

  • „Градско обновяване – зелено или носталгично?“;
  • „Пространство и места – стари или нови?“;
  • „Пристигане и отпътуване – изкуство и преход“

Десетте най-добри кандидати ще представят своите идеи на онлайн събитие, което ще се проведе на 30 септември 2022 година.

На тримата победители в конкурса ще бъдат покрити разходите за участие във финалното събитие в Кишинев, Молдова – през ноември/декември 2022 година.

  • Повече информация за конкурса може да намерите на официалния сайт на проекта – https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/7196

 

RESTART_4Danube project team and Vratsa Municipality have just announced the 2022 “Creative Danurban contest”. The competition aims in bringing young and creative minds to develop business or project ideas supporting (sub)urban regeneration in the Danube region cities. Top three winners will receive the opportunity to travel to Chisinau Moldova to join the ceremony at the end of the RESTART_4Danube project.

The competition is designed to cover the three main topics:

  • Urban regeneration – green or nostalgic?“;
  • Spaces and places – old or new?;
  • Coming and going – the art of transition

Top ten applicants will be invited to the third stage of the competition and will present their project or business ideas in a online event held on 30th of September 2022.

The three winners will have the costs to the final event in Chisinau Moldova covered in November/December 2022.

  • More information about the competition can be found at the official website link: https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/7196