„Слънцето на Тодорка“- Международен фестивал за древни култури.

„Слънцето на Тодорка“- Международен  фестивал  за древни култури.

Място: с. Оходен  м.Валога