„Една история с две мишки” по Жан дьо Лафонтен

„Една история с две мишки” по Жан дьо Лафонтен

Място: кулена зала на ДКТ