„Макс катеричката” от Карл-Хайнрих Лаудаж

„Макс катеричката” от Карл-Хайнрих Лаудаж

Място: кулена зала на ДКТ