„Омразна любов”

„Омразна  любов”

Място: голяма сцена на ДКТ