„Макс катеричката” от Карл-Хайнрих Лаудаж

„Макс катеричката” от Карл-Хайнрих Лаудаж

Място: куклена зала на ДКТ