Временен експозиционен кът - „Врачани в опълчението 1877-1878”

Временен експозиционен кът -  

„Врачани в опълчението 1877-1878”

Място: зала за временни екзпозиции 3 етаж