Общинският щаб проведе учение

Учение на тема:“Дейност на Общинския план за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия и общинските структури при възникване на земетресение  с  последващи разрушения и изтичане на петролни продукти от „Петролен терминал Запад“ ЕООД град Враца, с оператор „Петролен терминал Запад“ ЕООД град Враца, проведе общинският щаб във Враца.

На срещата бе проверена готовността на щаба за изпълнение на Общинския план за защита  при бедствия в частта „Земетресение“. Повишени са знанията и практическите умения на участниците в учението по оповестяване, оценка на обстановката и провеждане на спасителни мероприятия при възникналите бедствия.