"Тримата снежковци"

"Тримата снежковци"

Място: куклена зала на ДКТ