Коледни концерти на Център за работа с деца - Школа по народни танци и театрална школа

Коледни концерти на Център за работа с деца -

Школа по народни танци и театрална школа

Място: салон на ЦПЛР