Изложба-базар на обредни пити с благотворителна цел и изложба-базар на сурвачки

Изложба-базар на обредни пити с благотворителна цел и

изложба-базар на сурвачки

Място: фоайе на НЧ. „Развитие-1869”