Ритуал по повод Йордановден и освещаване на бойните знамена на ВФ 54990

Ритуал по повод Йордановден и освещаване на бойните знамена на ВФ 54990

Място: моста при Згориград