Близо 70% от дълга на Община Враца е заради водния цикъл

 

Размерът на общинския дълг към 31 декември 2022 година е 25 078 573 лева, от които 17 407 084 лева са само заради проекта за воден цикъл на града.

По време на пресконференция, заместник-кметът Цветан Стойчков заяви, че близо 70% от дълга на Община Враца е заради допуснати грешки при стартирането на проекта за воден цикъл преди повече от 10 години.

С подписването на административния договор, администрацията се е задължила да осигури съфинансиране в размер на близо 13 млн. лв. по проекта. До 2015 година това условие не е изпълнено от предходното ръководство. Над 4,5 млн. лв. е размерът на финансовите корекции, наложени заради пропуски при провеждане на процедурите за избор на изпълнител в периода 2012-2013 година. По проекта за воден цикъл е наложена и неустойка в размер на 3 млн. лв. по договора с фирмата „ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД – заради забавеното изпълнение. Същевременно 2 млн. лв. е размерът на санкцията, заради недопустими разходи за асфалтиране – тъй като по проекта е възможно само траншейното възстановяване.

Заместник-кметът коментира, че местната администрация е заплашена от поредна финансова корекция, заради процедура - проведена през 2012 година. „Това е поредна проверка по тази процедура, за която вече има наложена санкция. Преди година след проверка на ОСЕС по същата процедура е наложена отново корекция в размер на над 8 млн. лв. Към момента решението се обжалва от местната администрация, като предстои разглеждането на делото пред втора инстанция на ВАС през април 2023 година“ – добави още инж. Стойчков.

В рамките на срещата бе посочено, че остатъкът от дълга /без водния цикъл/ е в размер на 7 671 489 лв., като над 50% от средствата са за изпълнение на проекти и са възстановими.