Приключение на горската полянка”

Приключение на горската полянка”

Място: куклена зала на ДКТ