„Тримата снежковци”

„Тримата снежковци”
Място: куклена зала на ДКТ