„Тримата снежковци“

„Тримата снежковци“

Място: Куклена зала на ДКТ