XXXIV Зимни четения - „Вероятен случай на сколиоза в индивида от гроб № 3, проучен в притвора на храма на късносредновековния манастир „Св. Троица“ в м. Манастирски дол край Враца”- чете Калоян Василев – ИЕМАМП- БАН

XXXIV Зимни четения - „Вероятен случай на сколиоза в индивида от гроб № 3, проучен в притвора на храма на късносредновековния манастир „Св. Троица“ в м. Манастирски дол край Враца”- чете Калоян Василев – ИЕМАМП- БАН

Място: малка зала на ХГ „Иван Фунев” към РИМ