„Сирена и Виктория” от Александър Галин

„Сирена и Виктория” от Александър Галин

Място: Камерна зала на ДКТ