Покана

 

Информационна среща относно възможностите за европейско безвъзмездно финансиране за изграждане на фотоволтаични централи за фирми и домакинства.