Община Враца сключи договор

Община Враца сключи договор по проект „Закупуване на нов лекотоварен автомобил за доставка на топъл обяд в Община Враца“  по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“ на Фонд „Социална закрила“. С изпълнението на проекта ще бъде закупен 1 брой лекотоварен автомобил. Предназначението на нoвозакупеното превозно средство ще бъде да обслужва потребителите на Домашен социален патронаж и топъл обяд. Основната цел на проекта е да подпомогне социалната дейност в общината, чрез по-сигурна, бърза и навременна доставка на храната за възрастните хора и лицата със специфични потребности, потребители на Домашен социален патронаж и Топъл обяд. Освен това с изпълнението на проекта се цели и подобрена работна среда и повишаване на мотивацията на обслужващия персонал.

Стойността на проекта е 42 460,00 лв., като Фонд Социална закрила осигурява 35 967.87лв., а останалите 6 492.13 лв., са съфинансиране от бюджета на общината.

Дейностите по проекта следва да приключат до 30.11.2023 г.