Електронни услуги във връзка с Избори за НС, насрочени за 02.04.2023 г., предоставени от МЕУ

1.  910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)

2.  910002 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 2 април 2023 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

3.  910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка чл. 243 и чл. 251 ИК)

4.  910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите за народни представители на април 2023 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс) Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

5.  910005 Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 39, ал. 2 – 6 ИК)

6.  910008 Подаване на заявление – декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 ИК)