Представяне на монографията „Цер и лек да намериш”  на доц. д-р Йорданка Манкова

Представяне на монографията „Цер и лек да намериш” 

на доц. д-р Йорданка Манкова

Място: малка зала на ХГ Иван Фунев