Георги Милков представя книгата си „Истории от ръчния багаж”

Георги Милков представя книгата си „Истории от ръчния багаж”

Място: обща читалня на РБ „Христо Ботев”