„Престъпление и наказание” от Ф.М.Достоевски

„Престъпление и наказание” от Ф.М.Достоевски
Място: камерна зала на ДКТ