Представяне книгата на Валентина Мизийска - „Пет годишни времена”

Представяне книгата на Валентина Мизийска  - „Пет годишни времена”
Място: читалня библиотека при НЧ „Развитие 1869”