„Гостилничарката” от Карло Голдони

„Гостилничарката” от Карло Голдони
Място: камерна зала на ДКТ