Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд-Етап I

Актуална информация относно саниране на многофамилни жилищни сгради по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“.

Брошура

Презентация

Приложения