„Сирена и Виктория” от Ал. Галин

„Сирена и Виктория” от Ал. Галин

Място: камерна зала на ДКТ