Среща с доц. д-р Йорданка Манкова и представяне на книгата и „Цер и лек да намериш”.

Среща с доц. д-р Йорданка Манкова и представяне на книгата и „Цер и лек да намериш”.

Място: библиотека на НЧ „Фар 1930” с. Паволче