„Приключение на горската полянка”

„Приключение на горската полянка”
Място: куклена зала на ДКТ