В люлката на времето“ – представяне на книгата на потомствената килимарка Сийка Тачева

В люлката на времето“ – представяне на книгата на потомствената килимарка Сийка Тачева

Място: Регионална библиотека „Хр. Ботев“